Để khởi sự kinh doanh tại Úc, vấn đề đầu tiên Quý vị sẽ cần được hỗ trợ là hoàn chỉnh bộ thủ tục pháp lý Kinh doanh – Đầu tư. Sau đó, để bước vào giai đoạn An cư & Lạc nghiệp, USIS sẽ tiếp tục tư vấn cho Quý vị một Lộ trình đầu tư và định cư phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tại đất nước tươi đẹp và đáng sống nhất hành tinh này.

Vào bất kỳ thời điểm nào Quý vị cần thêm nguồn vốn để phục vụ sản xuất – kinh doanh, Quý vị sẽ được USIS kết nối với các Tổ chức Tài Chính – Ngân hàng, Quỹ Đầu tư lớn mạnh, nhiệt tình giúp đỡ.

Vào bất kỳ thời điểm nào Quý vị cần thêm Cơ hội đầu tư Bất Động Sản tại Úc, USIS sẽ sẵn lòng kết nối Quý vị cới các Dự án cực kỳ hấp dẫn tại hai thành phố lớn sôi động bậc nhất của nước Úc là Sydney và Melbourne.

USIS tự hào cung cấp cho Quý vị các gói dịch vụ bao gồm: