Tại sao nên mua bất động sản?

Úc đang tận hưởng một trong những thời kỳ kinh tế thành công nhất và thị trường bất động sản đã được hưởng lợi rất nhiều từ này.

Thị trường bất động sản Úc được củng cố bởi một dòng chảy mạnh mẽ và thường xuyên của người nhập cư và cơ sở kinh tế ổn định, tiếp tục đảm bảo nhu cầu bất động sản của Úc tiếp tục phát triển từ cả hai dòng: những người mới nhập cư và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường địa phương đối với bất động sản chất lượng của Úc.

Một thị trường cho thuê ổn định cũng đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể dễ dàng có được những người thuê bất động sản của họ, cần thiết cho sự thành công lâu dài của bất kỳ nhà đầu tư nào.

Với tốc độ tăng trưởng ổn định trong GDP (khoảng 2-3% /năm), lãi suất thấp và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nhiều thập kỷ, môi trường đầu tư an toàn dự kiến sẽ tiếp tục.

Có nhiều lý do tại sao nên mua bất động sản Úc, bao gồm:

Hiệu suất đầu tư mạnh

Úc là một trong những thị trường bất động sản ổn định nhất trên thế giới trong vòng 30 năm qua, cung cấp lợi nhuận an toàn vượt quá 7%/năm trong giai đoạn này, và đã có kinh nghiệm giảm ít năm hơn so với hầu như bất kỳ thị trường bất động sản quốc tế khác.

Khi điều này được kết hợp với thực tế rằng thị trường bất động sản Úc đã thể hiện một khả năng chống lại sự thay đổi hướng giảm giá, điều này cho phép các nhà đầu tư nắm giữ tài sản trong thời gian dài với sự tự tin tuyệt vời.

Cơ cấu pháp lý an toàn

Hầu như tất cả các bất động sản được bán tại Úc đi kèm với toàn quyền sử dụng rõ ràng. Hệ thống pháp luật là trọng yếu để bảo vệ lợi ích của tất cả các chủ đất và không phân biệt đối xử chống lại các người chủ là người nước ngoài trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhập cư trong tương lai đến Úc

Nếu bạn đang dự tính nhập cư đến Úc vào một ngày trong tương lai, việc bạn mua một bất động sản trước khi đến Úc thực sẽ sự mang lại nhiều lợi ích.

Không chỉ cho phép bạn có thể có được nơi cư trú trong tương lai với giá hiện tại giá hơn là giá trị bị tăng lên khi bạn thực sự chuyển đến Úc, việc này còn cung cấp cho bạn một nền tảng tài chính vững mạnh khi bạn đến và xây dựng một cuộc sống an toàn hơn tại quốc gia mới của bạn.

Nơi ở trong thời gian con cái bạn học tập tại Úc

Nếu bạn đang dự tính cho con của bạn học tập tại Úc, có thể học Trung học hoặc Đại học, việc mua một bất động sản tại Úc cho con cái của bạn sinh sống trong suốt thời gian học tập có thể cung cấp rất nhiều lợi ích.

Việc tiết kiệm chi phí không phải trả tiền thuê cộng với sự tăng trưởng về giá trị của bất động sản trong thực tế có thể giúp phục hồi tất cả các chi phí của việc học, cung cấp chương trình học tập miễn phí cho con cái của bạn.

Lợi ích Lập kế hoạch thuế cho các Nhà đầu tư & những người dự định nhập cư

Hệ thống thuế Úc cực kỳ thân thiện cho các nhà đầu tư bất động sản tại Úc nhưng đang ở nước ngoài.

Bạn có thể đầu tư “Miễn Thuế” khi bạn thiết lập cấu trúc mua hàng với một mức độ cẩn trọng của việc đi vay, và tận dụng các ưu đãi thuế quan trọng cung cấp cho bạn bởi Chính phủ Úc. Đối với các nhà đầu tư, điều này có thể có nghĩa là một sự đầu tư được miễn thuế an toàn tại Úc.

Đối với những người dự định nhập cư, những ưu đãi về thuế có thể được xây dựng để bù đắp thu nhập trong tương lai tại Úc, ví dụ như tiền lương hoặc tiền hưu trí, bảo đảm tiền hưu trí được miễn thuế hoặc thu nhập được miễn thuế đáng kể khi bạn di chuyển hoặc quay trở lại Úc.

Đối với nhà đầu tư tại Úc muốn mua bất động sản

Cho dù bất kỳ động lực nào của bạn cho việc xem xét đầu tư bất động sản tại Úc, bạn có thể chắc chắn rằng khi bạn so sánh chất lượng, tính đa dạng và an toàn của Úc với bất kỳ thị trường bất động sản nào khác, bất động sản tại Úc sẽ luôn đứng vững để chứng tỏ quyết định đúng đắn của bạn và bất động sản tại Úc sẽ như là một phần của danh mục đầu tư của bạn.

Các loại bất động sản

Những người nước ngoài phải thông báo với Ban Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Review Board, FIRB) và nhận được sự chấp thuận để có được lợi ích trong một số loại Bất động sản tại Úc. Một “lợi ích” bao gồm việc mua bất động sản nhưng cũng có thể tham gia hay được đồng ý tham gia vào một hợp đồng thuê, hoặc thu xếp tài chính hoặc chia sẻ lợi nhuận.

Việc mua lại bất động sản tại Úc bao gồm các loại sau đây:

Bất động sản tại khu dân cư

Nghĩa là tất cả nhà và đất có thể được sử dụng cho mục đích dân cư. Không bao gồm bất động sản thương mại hoặc đất nông thôn.

Các thông tin sau đây cung cấp hướng dẫn về việc xin chấp thuận FIRB để mua bất động sản tại khu dân cư:

  • Một cư dân tạm thời có thể hoặc không thể mua gì
  • Người không phải cư dân có thể hoặc không thể mua gì

Bất động sản thương mại

Bao gồm tài sản đã phát triển và đất trống mà không phải dùng cho mục đích dân cư.

Đất nông nghiệp nông thôn

Các loại bất động sản khác mà tương tự với bất động sản tại khu dân cư hoặc thương mại nhưng có đặc điểm khác nhau và vì vậy yêu cầu các thông báo khác nhau.

Các yêu cầu pháp lý FIRB

Các cư dân tạm thời

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA ÚC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KHU DÂN CƯ (vào tháng 2/2012)

Tất cả cư dân tạm thời phải thông báo cho FIRB về bất kỳ đề xuất mua bất động sản tại khu dân cư

Một cư dân tạm thời là một người đang cư trú tại Úc và:

  • Sở hữu một visa thường trú tạm thời, cho phép họ ở lại Úc trong thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên (không phân biệt thời hạn visa còn bao lâu); hoặc
  • Nộp đơn xin thường trú nhân và sở hữu một bridging visa cho phép họ ở lại Úc đến khi hồ sơ kết thúc.

Các cư dân tạm thời có thể mua một ngôi nhà đã xây cất để sống (xem bên dưới) và có thể mua nhiều nhà mới, hoặc đất trống để xây dựng nhà mới, vì những mua bán sau này sẽ làm tăng quỹ nhà ở có sẵn tại Úc.

Những ngôi nhà đã xây cất (Second-Hand)

Các cư dân tạm thời cần nộp đơn nếu muốn mua một ngôi nhà đã được xây cất. Các cư dân tạm thời có thể chỉ cần sở hữu một ngôi nhà đã được xây và ngôi nhà này phải được sử dụng như là nơi cư trú của họ (nhà) tại Úc. Những đề nghị này thường đáp ứng nếu không có sự phản đối từ đầu tư nước ngoài và với điều kiện (chẳng hạn như, các cư dân tạm thời bán tài sản khi nó không còn là nơi cư trú).

Cư dân tạm thời không được phép mua nhà ở đã được xây cất như là tài sản đầu tư.

Những ngôi nhà mới

Một “ngôi nhà mới” là ngôi nhà được mua trực tiếp từ người xây và không ai sở hữu tổng cộng hơn 12 tháng.

Cư dân tạm thời cần nộp đơn xin để mua nhà ở mới tại Úc. Những đề nghị này thường được chấp thuận mà không cần điều kiện.

Đất trống

Cư dân tạm thời cần nộp đơn để mua đất trống để phát triển khu dân cư. Các hồ sơ này thường được chấp thuận với điều kiện (chẳng hạn như việc xây dựng đang diễn ra bắt đầu trong vòng 24 tháng).

Người nước ngoài không phải cư dân Úc

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA ÚC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KHU DÂN CƯ

Tất cả người nước ngoài không phải cư dân Úc phải thông báo cho FIRB về bất kỳ đề xuất mua bất động sản tại khu dân cư

Người nước ngoài không phải cư dân Úc hoặc người có visa ngắn hạn có thể đầu tư vào bất động sản Úc chỉ khi khoản đầu tư này là thêm vào cổ phiếu nhà ở. Việc này thường xảy ra bằng cách mua những ngôi nhà mới, các bất động sản đang xây dựng ngoài dự kiến hoặc chưa được xây dựng, hoặc đất trống để phát triển.

Những ngôi nhà đã xây cất (Second-Hand)

Người nước ngoài không phải cư dân Úc không thể mua những ngôi nhà đã được xây dựng để làm tài sản đầu tư hoặc nhà ở.

Các công ty nước ngoài với một doanh nghiệp lớn tại Úc, mua nhà ở second-hand cho mục đích cung cấp nhà ở cho nhân viên tại Úc của họ thường sẽ được đáp ứng với không có bất kỳ phản gì dựa trên các điều kiện, công ty cam kết sẽ bán tài sản nếu tài sản dự kiến ​​sẽ vẫn bỏ trống sáu tháng trở lên. Tại các địa điểm hẻo lánh hoặc nông thôn, các công ty nước ngoài có thể cho thuê nhà đã mua theo hạng mục này chỉ khi họ không thể bán bất động sản đó.

Cho dù một công ty có đủ điều kiện, và số tài sản có được theo hạng mục này, sẽ phụ thuộc vào phạm vi hoạt động của công ty nước ngoài và các tài sản tại Úc.

Các công ty nước ngoài sẽ không có đủ điều kiện theo hạng mục này khi tài sản đại diện cho một tỷ lệ đáng kể tài sản của họ tại Úc.

Những ngôi nhà mới

Người nước ngoài không phải cư dân cần phải nộp đơn mua nhà ở mới tại Úc. Những đề nghị này thường được chấp thuận mà không cần điều kiện.

Đất trống

Người nước ngoài không phải cư dân cần phải nộp đơn mua đất trống để phát triển khu dân cư. Các đề nghị này thường được chấp thuận với điều kiện (chẳng hạn như việc xây dựng đang diễn ra bắt đầu trong vòng 24 tháng).

Tháng 2/2012

Cơ hội đầu tư

Đất nông nghiệp nông thôn

Tất cả các nhà đầu tư của chính phủ nước ngoài phải được chấp thuận đầu tư nước ngoài trước khi có bất cứ quan tâm về việc mua lại đất nông thôn, bất chấp giá trị của mảnh đất. Điều này phù hợp với thông lệ lâu đời của Chính phủ.

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2015, các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài phải có được sự chấp thuận trước khi đề xuất có được quyền lợi về đất nông thôn, nơi các giá trị tích lũy của đất nông thôn mà người nước ngoài (và bất kỳ cộng sự nào) đã nắm giữ vượt quá hoặc ngay sau khi đề xuất mua lại có thể vượt quá $15 triệu.

Phù hợp với các cam kết thỏa thuận tự do thương mại của Úc, ngưỡng tích lũy $15 triệu sẽ áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài trừ những người từ các nước Mỹ, New Zealand, Chile, Singapore và Thái Lan. Các nhà đầu tư từ các nước này phải tuân theo (và không được không cộng dồn) ngưỡng đầu tư sau đây:

  • Các nhà đầu tư từ Singapore và Thái Lan phải có được sự chấp thuận trước khi có được một sự quan tâm đáng kể trong một doanh nghiệp sản xuất chính có giá trị trên $50 triệu; và
  • Các nhà đầu tư từ Mỹ, New Zealand và Chile phải có được sự chấp thuận trước khi có được một sự quan tâm đáng kể trong một doanh nghiệp sản xuất chính có giá trị trên $1,094 triệu.

Các loại bất động sản

Những người nước ngoài phải thông báo với Ban Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Review Board, FIRB) và nhận được sự chấp thuận để có được lợi ích trong một số loại Bất động sản tại Úc. Một “lợi ích” bao gồm việc mua bất động sản nhưng cũng có thể tham gia hay được đồng ý tham gia vào một hợp đồng thuê, hoặc thu xếp tài chính hoặc chia sẻ lợi nhuận.

Việc mua lại bất động sản tại Úc bao gồm các loại sau đây:

Bất động sản tại khu dân cư

Nghĩa là tất cả nhà và đất có thể được sử dụng cho mục đích dân cư. Không bao gồm bất động sản thương mại hoặc đất nông thôn.

Các thông tin sau đây cung cấp hướng dẫn về việc xin chấp thuận FIRB để mua bất động sản tại khu dân cư:

  • Một cư dân tạm thời có thể hoặc không thể mua gì
  • Người không phải cư dân có thể hoặc không thể mua gì

Bất động sản thương mại

Bao gồm tài sản đã phát triển và đất trống mà không phải dùng cho mục đích dân cư.

Đất nông nghiệp nông thôn

Các loại bất động sản khác mà tương tự với bất động sản tại khu dân cư hoặc thương mại nhưng có đặc điểm khác nhau và vì vậy yêu cầu các thông báo khác nhau.