Đến Australia

Hướng dẫn này được thiết kế để giúp các nhà đầu tư và các doanh nghiệp quốc tế tham gia đầu tư và hoạt động tại Úc. Đây là một hướng dẫn chung về các điều lệ, sự lưu ý và hỗ trợ liên quan đến đầu tư, thành lập và điều hành một doanh nghiệp tại Úc.

Hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm các thông tin liên quan và để cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu để thảo luận với các cố vấn. Hướng dẫn này không loại trừ nhu cầu cần sự tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi kiến nghị bạn nên sử dụng các cố vấn chuyên nghiệp để tư vấn cho bạn về các vấn đề pháp lý, sự tuân thủ và thuế vụ.

Có một loạt các Visa kinh doanh Úc cho các nhà đầu tư đang tìm cách thành lập một doanh nghiệp tại Úc và cho người lao động được tài trợ bởi chủ lao động.

Sự điều chỉnh về luật có thể thay đổi liên tục. Các nhà đầu tư tiềm năng và người lao động nên xem lại các thông tin được cung cấp ở đường links của trang web dưới đây để có được thông tin hiện tại.

  • Visa dành cho người kinh doanh: Có nhiều lựa chọn visa cho những người đang mong muốn xin đi công tác đến Úc ngắn hạn, thành lập doanh nghiệp tại Úc, quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có, hoặc đầu tư tại Úc.
  • Visa dành cho người lao động được tài trợ bởi chủ lao động: Chính Phủ Úc cung cấp visa cho các doanh nghiệp để bảo trợ và tuyển dụng người lao động có tay nghề, những người có trình độ chuyên môn và kỹ năng được công nhận hoặc có kinh nghiệm về ngành nghề đặc biệt cần thiết tại Úc.
  • Những hiệp ước lao động về chủ lao động tài trợ: Trường hợp người chủ lao động đang cần tuyển dụng những người lao động nước ngoài cho ngành nghề mà không thuộc danh sách những ngành nghề được chấp thuận để cấp visa kinh doanh thường xuyên, và đang có sự thiếu hụt những kỹ năng thực sự, thì có một chọn lựa cho người chủ lao động là thành lập một hiệp ước lao động chính thức với Chính phủ Úc. Điều này có thể cho phép sử dụng người lao động ở nước ngoài bằng visa tạm thời và/hoặc vĩnh viễn. Những hiệp ước lao động về việc chủ lao động tài trợ được trực tiếp đàm phán với Chính phủ Úc.

Điều lệ kinh doanh tại Australia

Hiểu biết những nghĩa vụ mang tính quy định ở Úc là điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Các quy định này được thiết kế để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, bảo vệ đầy đủ cho các bên có liên quan, và tính thống nhất trên thị trường.

Nhiều cơ quan Chính phủ Úc, chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ quyết định những yêu cầu mang tính quy định của doanh nghiệp. Trong một số lĩnh vực, các hiệp ước quốc tế cũng tác động đến môi trường Úc.

Thông tin thêm về quy định kinh doanh tại Úc được cung cấp dưới đây.

Luật sở hữu trí tuệ của Úc

Những nhà đầu tư nên có được sự tư vấn pháp lý về luật bảo vệ bằng sáng chế, bảo vệ thương hiệu, đăng ký tên miền, bảo vệ mẫu mã, và bảo vệ bản quyền ở Úc.

Luật kinh doanh và môi trường ở Úc

Những nhà đầu tư nên có được sự tư vấn pháp lý về luật cạnh tranh, luật người tiêu dùng, quy định trách nhiệm về sản phẩm, pháp luật về môi trường, và luật bảo mật ở Úc.

Luật xuất nhập khẩu của Úc

Úc có quan hệ thương mại mạnh mẽ với các nước còn lại trên thế giới. Vị trí của Úc cũng cho phép Úc trở thành nhà cung cấp chính cho các thị trường ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chính phủ Úc có nhiều chính sách tìm cách phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp Úc tham gia vào thương mại quốc tế. Quy định cũng còn tồn tại để bảo vệ những ngành công nghiệp trong nước, người tiêu dùng và môi trường từ hàng hóa độc hại và nguy hiểm được nhập khẩu từ nước ngoài.

Hiệp định thương mại tự do

Úc có sáu Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước khác cùng thế lực và thêm tám hiệp định khác đang đàm phán. Các FTAs có những cam kết ràng buộc về mặt pháp lý bởi mỗi thành viên để tự do tiếp cận thị trường của họ về hàng hóa và dịch vụ cũng như đầu tư.

Thuế quan

Úc đã cam kết theo tổ chức thương mại thế giới (WTO) về thuế quan và hạn ngạch thuế, trợ cấp xuất khẩu và hỗ trợ trong nước cho sản phẩm nông nghiệp. Hàng hóa được nhập khẩu ở Úc yêu cầu sự phân loại. Thủ tục khai báo được dựa trên sự tự đánh giá của các nhà nhập khẩu. Tờ khai phải được thực hiện cho Cục Hải Quan Úc và Bảo vệ Biên giới, điều này cũng làm hạn chế việc nhập khẩu.

Điều lệ nhập khẩu

Các doanh nghiệp tại Úc có thể nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài như là một phần trong hoạt động của họ. Các doanh nghiệp xem xét việc nhập khẩu nên hiểu biết về điều lệ nhập khẩu, thuế vụ, giấy phép, kiểm dịch và cách xử lý áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Việc nhập khẩu nếu không đáp ứng được những yêu cầu này có thể bị thu giữ bởi Cục  Hải Quan và Bảo vệ Biên giới.

Báo cáo tài chính tại Úc

Thông tin về việc nộp bản báo cáo về hoạt động kinh doanh (Business Activity Statement), những yêu cầu báo cáo tài chính, và tiêu chuẩn kế toán tại Úc.

Thành lập – Điều hành doanh nghiệp tại Úc

Có nhiều lưu ý quan trọng cho các nhà đầu tư khi quyết định làm thế nào để gia nhập vào thị trường Úc hoặc khi nào thành lập một doanh nghiệp tại Úc.

Các nhà đầu tư thường sẽ cần chọn giữa thành lập một công ty mới, đăng ký là công ty nước ngoài hay là mua lại một công ty hiện có.

Nếu như thành lập một doanh nghiệp mới, một loạt các cấu trúc kinh doanh có sẵn, mỗi cấu trúc có những lưu ý về thuế và quy định riêng. Các doanh nghiệp có thể cũng cần thành lập bản sắc riêng của họ thông qua một thương hiệu.

Quyết định về Cơ cấu kinh doanh:

Úc có một bộ cơ cấu phổ biến mà các nhà đầu tư có thể sử dụng khi thành lập một doanh nghiệp. Bốn lại chính là: doanh nghiệp tư nhân, quan hệ đối tác, công ty ủy thác (Trust) và công ty. Các nhà đầu tư cần phải xem xét cẩn thận cơ cấu nào là phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của họ. Cơ cấu kinh doanh sẽ xác định các giấy phép cần thiết để hoạt động, cũng như thuế và tác động pháp lý.

Để biết thông tin về việc đạt được sự đồng ý để đầu tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thành lập một công ty Úc

Các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến việc gia nhập thị trường Úc có thể mong muốn thành lập một công ty Úc mới hoặc thành lập một chi nhánh mới ở Úc mà cũng hoạt động như một công ty Úc. Các công ty Úc vừa là những doanh nghiệp hợp nhất, vừa còn là những thực thể pháp lý riêng biệt. Các công ty ở Úc phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Đăng ký là một công ty nước ngoài

Các tổ chức nước ngoài có thể muốn thực hiện kinh doanh tại Úc như một công ty nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) vạch ra các tiêu chuẩn, xác định các công ty nước ngoài và các quyền lợi mà công ty nước ngoài nắm giữ tại Úc. Như với các công ty Úc, các công ty nước ngoài phải đăng ký với ASIC. ASIC cũng chịu trách nhiệm đối với quy định liên tục của các công ty nước ngoài.

Mua lại một công ty Úc

Thay thế cho việc thành lập một công ty mới hoặc công ty con có thể là mua một công ty Úc hiện có. Các công ty ở Úc được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Ủy Úc (ASIC). ASIC duy trì việc đăng ký các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tiếp quản công ty. Những đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài để mua lại công ty của Úc có thể cần đến một bản đề xuất chính thức. Điều này tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ban Xem Xét Đầu Tư Nước Ngoài của Úc  (FIRB). FIRB xem xét các đề xuất và tư vấn cho Chính phủ Úc về việc những đề xuất đó có phù hợp để được phê duyệt theo chính sách của Chính phủ hay không.

Đạt được cơ sở kinh doanh tại Úc

Việc mua bán, thuê và phát triển tài sản thương mại ở Úc được Chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi. Việc phê duyệt, đánh giá (bao gồm cả đánh giá môi trường) và những yêu cầu mang tính quản lý sẽ khác nhau giữa phạm vi quyền hạn.

Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc

Úc có một thị trường chứng khoán hiện đại và năng động, cho phép tiếp cận với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và múi giờ cung cấp những cơ hội kinh doanh liên tục. Sở Giao Dịch chứng khóan chính ở Úc là Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX). Cả hai công ty Úc và quốc tế có thể nộp đơn xin niêm yết trên ASX. Để có được sự niêm yết trên ASX và duy trì sự niêm yết đó, các công ty cần phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra theo quy tắc niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Điều này bao gồm việc tiết lộ công ty và yêu cầu báo cáo.

Đăng ký thương hiệu và tên miền

Các công ty vào Úc sẽ muốn bảo vệ quyền lợi của mình và ngăn chặn những công ty khác sử dụng tên của mình bằng cách đăng ký thương hiệu và tên miền.

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TẠI AUSTRALIA

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các hoạt động tiếp tục của một doanh nghiệp.

Điều này liên quan đến việc ra quyết định cho các chủ doanh nghiệp về tuyển dụng nhân viên, nộp thuế và đáp ứng những yêu cầu quản lý đang diễn ra như báo cáo tài chính. Thông tin thêm về thuê người, hiểu biết về thuế và những điều lệ kinh doanh ở Úc được cung cấp dưới đây.

Thuê người tại Úc

Các doanh nghiệp và tổ chức đang cần thuê mướn người tại Úc phải tuân thủ một loạt các yêu cầu pháp lý.

Những nghĩa vụ này bao gồm những điều kiện làm việc, và nếu có thể, tình trạng visa. Chính phủ Úc cũng cung cấp sự hỗ trợ cho các tổ chức và doanh nghiệp đang tìm kiếm và phát triển nhân viên.

Hiểu biết về các loại thuế

Hiểu biết về nghĩa vụ thuế của Úc là điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Hầu hết các loại thuế kinh doanh chính, như thuế thu nhập, được thu bởi Chính phủ Úc thông qua Sở thuế vụ Úc (ATO).

Trong một số trường hợp thuế nhà nước cũng áp dụng, phổ biến nhất là thuế theo lương bổng. Úc cũng nắm giữ nhiều hiệp ước thuế với các quốc gia khác để tránh đánh thuế hai lần của tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Úc.

Thuế công ty

Một công ty của dân Úc phải chịu thuế công ty, với mức thuế suất được thiết lập bởi Chính phủ Úc. Một công ty không phải của dân Úc chịu thuế dựa trên thu nhập có nguồn gốc từ Úc ở cùng mức thuế suất như công ty của dân Úc. Thu nhập chịu thuế và mức thuế có thể thay đổi ở số ít trường hợp, ví dụ như là ngành công nghiệp và cơ cấu kinh doanh.

Thuế đánh vào lợi nhuận từ việc bán tài sản (Capital Gains Tax (CGT)

Capital Gains Tax (CGT) áp dụng trên bất kỳ khoản lãi nào có được thông qua việc bán tài sản. Nó được nộp như một phần của thuế thu nhập. Các tổ chức nước ngoài có thể chịu CGT về tài sản mua được và sử dụng trong việc tiến hành kinh doanh tại Úc. Các doanh nghiệp được yêu cầu phải lưu giữ các hồ sơ sau khi mua lại tài sản mà có thể phải chịu thuế CGT trong tương lai. Các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể được giảm giá CGT trong những hoàn cảnh nhất định.

Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Services Tax)

Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là một loại thuế tiêu dùng quốc gia phổ biến rộng tính trên hầu hết các hàng hóa và dịch vụ được bán hoặc được tiêu thụ ở Úc. Hầu hết các doanh nghiệp được yêu cầu phải đăng ký thuế GST với Sở Thuế Vụ Úc. Các doanh nghiệp nào đã nộp tiền cho việc cung cấp kinh doanh bao gồm thuế GST được phép yêu cầu một khoản tín dụng thuế đầu vào tương đương. Một vài doanh nghiệp nhất định cũng có thể được hưởng ưu đãi thuế GST.

Thuế theo sổ lương (Payroll tax)

Thuế theo sổ lương là một khoản thuế nhà nước dựa trên số tiền lương mà bạn trả cho nhân viên. Nó được tính trên số tiền lương được trả hàng tháng và phải được nộp nếu tổng số tiền lương Úc vượt quá ngưỡng miễn thuế ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan. Ngưỡng miễn thuế theo sổ lương và thuế suất khác nhau giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Những thuế kinh doanh khác

Có thể có những loại thuế của chính phủ Úc và thuế tiểu bang, vùng lãnh thổ khác liên quan đến những hoạt động kinh doanh nhất định. Điều này có thể bao gồm những hạng mục như thuế đất và thuế phúc lợi phụ (FBT). Các doanh nghiệp và nhà đầu tư nên xem lại những lại thuế này để quyết định xem chúng có áp dụng trong trường hợp cụ thể của bạn hay không.

Thuế thu nhập cá nhân tại Úc

Đối với hầu hết người lao động, thuế thu nhập cá nhân được trả bởi chủ lao động của họ. Chủ lao động thường trừ đi mức thuế yêu cầu trong tiền lương của người lao động trước khi trả tiền lương cho họ và trả số tiền này cho Sở Thuế Vụ Úc (ATO). Những cư dân tạm thời cũng được yêu cầu phải nộp thuế trên thu nhập kiếm được ở Úc, mặc dù ở mức khác nhau đối với mức thuế áp dụng cho cư dân Úc.

Các hiệp ước về thuế vụ Úc

Úc có những thỏa thuận về thuế với hơn 40 quốc gia. Những thỏa thuận về thuế này, hoặc hiệp ước, nhằm ngăn chặn mức thuế hai lần và thúc đẩy sự hợp tác giữa các chính quyền thuế quốc tế. Những cá nhân là cư dân hợp pháp của quốc gia có hiệp ước sẽ là đối tượng áp dụng của hiệp ước. Ngoài hiệp ước về thuế song phương, có một số sự sắp xếp về thuế quốc tế, liên quan đến ngành công nghiệp hoặc chủ đề cụ thể.

Các chương trình hỗ trợ tại Úc

  • Sự hỗ trợ của các Tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc

Chính phủ Úc và Chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc cung cấp sự hỗ trợ được chọn lựa cho các doanh nghiệp. Sự hỗ trợ luôn có sẵn cho việc thành lập một doanh nghiệp, mở rộng doanh nghiệp, hoặc cho những hoạt động cụ thể, chẳng hạn như nghiên cứu.

  • Sự hỗ trợ tìm kiếm và phát triển nhân sự tại Úc

Úc có một lực lượng lao động có tay nghề cao và linh hoạt, được hỗ trợ bởi các chương trình của Chính phủ để tăng việc làm và học tập tại nơi làm việc. Chính phủ Úc cũng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nào đủ điều kiện để nâng cao tay nghề cho nhân viên hiện có, xây dựng doanh nghiệp, và nâng cao năng suất.

Sở Việc Làm Úc cung cấp sự ưu đãi, hỗ trợ về tài chính và dịch vụ để giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và đào tạo nhân viên tay nghề thông qua dịch vụ Job Services Australia. Loại hỗ trợ và mức độ hỗ trợ sẽ khác nhau tùy theo doanh nghiệp và sự đa dạng của lực lượng lao động của bạn.

Chính phủ Úc hỗ trợ chủ lao động và các cá nhân trong việc tìm kiếm các chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển các kỹ năng thông cơ quan đăng ký khoảng 5.000 tổ chức đào tạo đã đăng ký và 4.900 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc và các khóa học được chính thức công nhận.

  • Ưu đãi về thuế Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D) của Úc

Chính phủ Úc cung cấp ưu đãi cho các công ty tham gia vào nghiên cứu và phát triển (R & D) tại Úc. Các ưu đãi thuế R & D cung cấp các công ty nào có đủ điều kiện đối với thuế bù đắp cho chi phí bỏ ra cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thích hợp đã thực hiện trong suốt năm. Các hoạt động R & D được tiến hành ở nước ngoài có đủ điều kiện theo những trường hợp nhất định. Chương trình được phối hợp quản lý bởi AusIndustry (một cơ quan chính phủ Úc) và Sở Thuế Vụ Úc (ATO). Các doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động R & D mỗi năm với AusIndustry trước khi đưa ra một yêu cầu bù đắp thuế với ATO.

  • Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho dự án quan trọng (MPF)

Chính phủ Úc tìm cách để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tư ở các xí nghiệp sản xuất và bền vững. Chương trình MPF nhằm cung cấp hỗ trợ tiến trình phê duyệt của Chính phủ và nhằm để xác định các chương trình hỗ trợ của chính phủ hiện có cho những người đề xuất dự án lớn có ý nghĩa chiến lược. Nó cũng nhằm mục đích phối hợp với tiến trình của Chính phủ Úc và chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ để mà, nếu khả thi, tiến trình tiến hành đồng thời và không trùng lặp.

  • Dịch vụ Tạo điều kiện thuận lợi cho dự án quan trọng cho ngành du lịch (Tourism Major Project Facilitation (TMPF))

Đầu tư vào du lịch là một ưu tiên quan trọng theo Chiến lược Du lịch của Chính phủ Úc vào năm 2020. Làm việc chặt chẽ với Austrade, Tourism Australia và Chính quyền Tiểu bang và vùng lãnh thổ, dịch vụ TMPF cung cấp cho những người đề xuất người liên lạc trung tâm ở Chính phủ Úc để giúp hướng dẫn cho người đề xuất thông qua cả hai Chính phủ Úc, tiểu bang và lãnh thông phê duyệt tiến trình. Dịch vụ TMPF sẽ làm việc cùng với các cơ quan chính phủ Úc, tiểu bang và vùng lãnh thổ thúc đẩy tiến trình phê duyệt theo cách thức hợp lý và hiệu quả.

  • Hỗ trợ xuất khẩu từ Úc

Chính phủ Úc có thể cung cấp hỗ trợ có sẵn cho nhà xuất khẩu, bao gồm viện trợ, tài trợ và hỗ trợ tài chính và sự hỗ trợ khác.

Làm việc cùng các chuyên gia

USIS có một mạng lưới các chuyên gia đầu tư trên toàn nước Úc. Các chuyên gia về đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn xác định cơ hội đầu tư, các dự án tiềm năng, tìm kiếm nguồn vốn, đối tác liên minh chiến lược và cung cấp tư vấn về quá trình chấp thuận đầu tư.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện và bảo mật, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc và giúp bạn thực hiện quyết định đầu tư đúng đắn và kết nối bạn với những người thích hợp ở Úc.