Hỗ trợ đầu tư tại Úc

USIS làm việc với những nhà đầu tư tiềm năng cung cấp sự tư vấn thực tế, thông tin thị trường và giới thiệu với người thích hợp mà bạn cần gặp ở Úc.

NẾU BẠN CÓ TÍNH SÁNG TẠO & ĐANG HƯỚNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG, HÃY GIA NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG EAST WEST CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU KẾT NỐI TƯƠNG LAI CỦA BẠN VỚI NGƯỜI THÍCH HỢP TẠI AUSTRALIA

Những cơ hội đầu tư tại Úc

Chính Phủ Úc chào đón sự đầu tư nước ngoài. Là một công ty tư vấn của Úc, chúng tôi làm việc để thông báo khách hàng của chúng tôi và những nhà đầu tư về cơ hội phát triển trong 5 lĩnh vực mà Úc có đầy đủ thế mạnh, được hỗ trợ bởi Chính Phủ Úc và Tiểu Bang, Lãnh Thổ.

  • Kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm
  • Cơ sở hạ tầng chính
  • Cơ sở hạ tầng du lịch
  • Tài nguyên và năng lực
  • Sản xuất, dịch vụ và công nghệ tiên tiến

Trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể giúp bạn tập trung vào nêu bật những cơ hội phát triển cho việc đầu tư vào khoa học y tế, vật liệu, công nghệ và công nghệ số của Úc

Tại sao Australia?

Úc đem lại một sự kết hợp mạnh mẽ các hoạt động kinh tế vững chắc, một lực lượng lao động có tay nghề cao, sự ổn định về pháp lý và chính trị và mối quan hệ chặt chẽ với các thị trường đang phát triển nhanh của Châu Á.

Với hơn 23 năm tăng trưởng kinh tế liên tục hàng năm, hồ sơ về rủi ro chủ quyền định là AAA và các ngành công nghiệp đa dạng mang tính cạnh tranh toàn cầu, Úc vẫn giữ được vị trí tốt khi xây dựng một hồ sơ thịnh vượng ấn tượng.

Úc nổi tiếng về ngành tài nguyên thành công của mình, điều đó đã giúp kết hợp sức mạnh đang nổi lên của sự đô thị hóa Châu Á. Quốc gia này cũng đang trên đường trở thành nhà sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng lớn của thế giới vào năm 2020.

Với nhu cầu lương thực toàn cầu đang bùng nổ, Úc là nơi lý tưởng để trở thành một nhà cung cấp thực phẩm cao cấp và một đối tác lựa chọn lâu dài về an ninh lương thực. Úc cũng là nơi có một trong những ngành tài chính tinh vi nhất của khu vực, cung cấp sự tiếp cận với vốn và chuyên môn về tài chính, đặc biệt là trong quản lý tài sản.

Là một nhà cung cấp giáo dục hàng đầu, Úc đang thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, trong khi số lượng ngày càng tăng lên về lượng du khách nước ngoài đang thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng du lịch mới.

Úc cũng có nghiên cứu tiên tiến và khả năng đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học y tế, và lĩnh vực sản xuất tiên tiến.

Với những thông tin quan trọng này, không có nơi nào để kinh doanh tốt hơn nước Úc.

XEM: 5 LÝ DO TẠI SAO SỐNG Ở AUSTRALIA

Khuôn khổ đầu tư tại Úc

Chính Phủ Úc chào đón sự đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có sinh lợi. Chính phủ đã giúp xây dựng nền kinh tế của Úc và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, đổi mới và thịnh vượng.

Để bảo vệ quyền lợi của Úc trong khi tối đã hóa dòng vốn đầu tư, sự thu mua của nước ngoài về cổ phần và tài sản của Úc được xem xét bởi Ban Xem Xét Đầu tư nước ngoài của Úc (FIRB).

Hầu hết các đề xuất đầu tư nước ngoài được phê duyệt. Một khi được phê duyệt, các nhà đầu tư nước ngoài thường được đối đãi giống như các nhà đầu tư trong nước theo luật pháp của Úc.

  • Khuôn khổ đầu tư nước ngoài

Khuôn khổ chính sách đầu nước ngoài của Úc bao gồm Đạo luật 1975 về thu mua và kiểm soát nước ngoài, những quy định liên quan và Chính sách đầu tư nước ngoài của Úc. Chính sách đầu tư nước ngoài của Úc cung cấp hướng dẫn về việc những yếu tố nào thường được xem xét trong việc đánh giá xem đề xuất đầu tư nào trái với lợi ích quốc gia. Khái niệm về lợi ích quốc gia bao gồm những yếu tố chẳng hạn như an ninh quốc gia, sự cạnh tranh, tác động lên chính sách khác của chính phủ Úc (chẳng hạn như chính sách thuế và môi trường), sự tác động lên nền kinh tế và cộng đồng, và tư cách của nhà đầu tư. Một khi đề xuất liên quan đến chính phủ nước ngoài hoặc một tổ chức liên quan, Chính phủ cũng xem xét tính thương mại của sự đầu tư.

  • Thông tin về đầu tư nước ngoài

Sự đầu tư của một tổ chức nước ngoài tại Úc có thể đòi hỏi nộp bản đề xuất chính thức. Điều này tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ban Xem Xét Đầu Tư Nước Ngoài của Úc (FIRB). FIRB kiểm trả bản đề xuất và tư vấn cho Chính phủ Úc về việc những đề xuất có phù hợp để được phê duyệt theo chính sách của Chính phủ hay không. Việc nhà đầu tư yêu cầu nộp bản đề xuất cho FIRB hay không tùy thuộc vào giá trị tiền tệ, bản chất của sự đầu tư, và loại nhà đầu tư.

  • Nghĩa vụ nhà đầu tư

Những nhà đầu tư được yêu cầu hiểu môi trường pháp lý của Úc và tuân thủ tất cả những yêu cầu liên quan. Website của Ban Xem Xét Đầu Tư nước ngoài cung cấp hướng dẫn về một số những nghĩa vụ mà nhà đầu tư nước ngoài cần xem xét.

  • Đạt được sự phê duyệt

Những đề xuất cho đầu tư nước ngoài ở Úc nên được nộp cho Ban Xem Xét Đầu Tư Nước Ngoài của Úc (FIRB). FIRB vạch ra các thông tin cần được bao gồm trong đề xuất đầu tư, cùng với những chi tiết về việc làm thế nào áp dụng trong tuyên bố chính sách.

Câu chuyện thành công tại Úc

Một sự hợp tác mới với Đại học Monash của Úc là mới nhất trong nhiều quan hệ đối tác giữa công ty dược phẩm sinh học toàn cầu Pfizer và các viện nghiên cứu của Úc.

Pfizer Inc. hoạt động free dating personals tại 175 thị trường và trong năm 2013 nó đã có doanh thu toàn cầu là 51.6 tỷ đô la Mỹ. Nó là một công ty có tính chọn lựa nơi mà nó đầu tư đô la nghiên cứu của mình.

Tiến sĩ Daniel Grant, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát Triển Đối Ngoại (R&D) Sáng Tạo cho Pfizer tại Úc tin tưởng công ty có thể rất cẩn trọng đối với nơi mà nó hợp tác, nghĩa là ít về vị trí địa lý và nhiều hơn về chất lượng của khoa học có thể được tiến hành nghiên cứu.

‘Pfizer nói chung là thích làm việc với các viện nghiên cứu và các nhà khoa học tốt nhất thế giới “, Grant nói. “Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi đang tích cực tìm kiếm đối tác tại Úc. Úc có một số viện nghiên cứu hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như ung thư, miễn dịch và thần kinh. ‘

TÌM HIỂU THÊM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG